SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 73–82

Andrzej Moryl, Tomasz Starnawski

PROBLEMY POSADOWIENIA OBIEKTÓW NA TERENACH DAWNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH

słowa kluczowe: składowiska odpadów, rekultywacja, posadowienie obiektów
abstrakt: Tereny zajęte dawniej przez składowiska odpadów komunalnych lub budowlanych (często dzikie) są najmniej pożądanym podłożem dla posadowienia obiektów budowlanych, jednak postępująca urbanizacja bardzo często wymusza ich wykorzystanie. Przedstawione w pracy przykłady rozwiązań posadowienia obiektów (np. byłe składowisko odpadów komunalnych „Krępice”) dowodzą, że jest to możliwe.

Zapis do cytowania:

MLA Moryl, Andrzej, and Tomasz Starnawski. "PROBLEMS OF OBJECT FOUNDATION ON OLD MUNICIPAL AND BUILDING WASTE SITES." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 73–82.
APA Moryl A. and Starnawski T. (2003). PROBLEMS OF OBJECT FOUNDATION ON OLD MUNICIPAL AND BUILDING WASTE SITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 73–82
ISO 690 Moryl, Andrzej, Starnawski, Tomasz. PROBLEMS OF OBJECT FOUNDATION ON OLD MUNICIPAL AND BUILDING WASTE SITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 73–82.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-73.html