SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 65–72

Ryszard Marcjoniak, Alicja Walczak, Krzysztof Topolski

WPŁYW POPIOŁU LOTNEGO Z ELEKTROWNI ŁAZISKA NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW CEMENTOWO-POPIOŁOWYCH

słowa kluczowe: cement, popiół lotny
abstrakt: Własności pucolanowe popiołu lotnego użytego do betonu będą wykorzystane w pełni wtedy, jeżeli ilość wydzielanego wapna podczas hydratacji cementu będzie stanowiła stałą nadwyżkę w stosunku do ilości wapna pochłanianej przez dodany popiół. Własności pucolanowe materiałów definiowane są jako zdolność do łączenia się w obecności wody z wodorotlenkiem wapnia w temperaturach normalnych i tworzenia substancji wiążących. Dlatego do danego cementu należy dobierać popiół o zbliżonej, wymienionej wyżej właściwości.

Zapis do cytowania:

MLA Marcjoniak, Ryszard, et al. "INFLUENCE OF FLY ASH FROM ŁAZISKA POWER PLANT ON STRENGTH OF FLY ASH-CEMENT MORTARS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 65–72.
APA Marcjoniak, R. et al. (2003). INFLUENCE OF FLY ASH FROM ŁAZISKA POWER PLANT ON STRENGTH OF FLY ASH-CEMENT MORTARS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 65–72
ISO 690 Marcjoniak, Ryszard, Walczak, Alicja, Topolski, Krzysztof. INFLUENCE OF FLY ASH FROM ŁAZISKA POWER PLANT ON STRENGTH OF FLY ASH-CEMENT MORTARS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 65–72.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-65.html