SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 57–64

Andrzej Duber, Andrzej Pawłowski

CHARAKTERYSTYKA BETONÓW WYKORZYSTUJĄCYCH MINERALNE ODPADY PRZEMYSŁOWE

słowa kluczowe: beton, popioły lotne, żużel wielkopiecowy, dodatki do betonu
abstrakt: Analiza możliwości częściowego zastąpienia cementu w betonach przez odpadowe surowce mineralne (popiół lotny, żużel wielkopiecowy) wskazuje, że jest to rozwiązanie korzystne technicznie, ekonomicznie oraz z punktu widzenia ochrony środowiska. Powoduje wprawdzie spowolnienie przyrostu wytrzymałości oraz późniejsze osiąganie innych projektowanych parametrów (wodoszczelność, mrozoodporność), ale wytrzymałość po dłuższym okresie dojrzewania jest większa niż betonu z czystym cementem portlandzkim, a pozostałe parametry są co najmniej takie same lub często lepsze. Zagwarantowanie odpowiednich reżimów technologicznych pozwala na zastosowanie betonów wykorzystujących materiały odpadowe nie tylko tradycyjnie w budownictwie wodnym, ale również w budownictwie ogólnym przy uwzględnieniu faktu, że pełna wytrzymałość konstrukcji nie jest potrzebna na początkowym etapie wznoszenia konstrukcji.

Zapis do cytowania:

MLA Duber, Andrzej, and Andrzej Pawłowski. "CHARACTERISTICS OF CONCRETE USING MINERAL INDUSTRIAL WASTES." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 57–64.
APA Duber A. and Pawłowski A. (2003). CHARACTERISTICS OF CONCRETE USING MINERAL INDUSTRIAL WASTES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 57–64
ISO 690 Duber, Andrzej, Pawłowski, Andrzej. CHARACTERISTICS OF CONCRETE USING MINERAL INDUSTRIAL WASTES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 57–64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-57.html