SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 45–56

Andrzej Czerniak

WYTRZYMAŁOŚĆ PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM PO ROCZNYM OKRESIE TWARDNIENIA

słowa kluczowe: podbudowa drogowa, stabilizacja gruntu, cement
abstrakt: Zalecenia normowe przewidują badania wytrzymałości cementogruntów po 7 i 28 dniach twardnienia. Badania prowadzone na betonach wykazują, że wytrzymałość na ściskanie wzrasta nawet przez kilka lat. W przypadku cementogruntów znaczące zwiększanie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniu twardnienia może być przyczyną podatności podbudowy drogowej bez dylatacji na spękania skurczowe. Celem prezentowanych badań było określenie wytrzymałości na ściskanie gruntu stabilizowanego różnymi cementami w terminach normowych oraz po rocznym okresie twardnienia. Przeprowadzone badania wykazały istotny wzrost wytrzymałości cementogruntów po rocznym okresie twardnienia w stosunku do wytrzymałości normowych.

Zapis do cytowania:

MLA Czerniak, Andrzej. "DURABILITY OF ROAD SOIL-CEMENT SURFACES AFTER A ONE-YEAR PERIOD OF BINDING." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 45–56.
APA Czerniak A. (2003). DURABILITY OF ROAD SOIL-CEMENT SURFACES AFTER A ONE-YEAR PERIOD OF BINDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 45–56
ISO 690 Czerniak, Andrzej. DURABILITY OF ROAD SOIL-CEMENT SURFACES AFTER A ONE-YEAR PERIOD OF BINDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 45–56.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-45.html