SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 37–44

Hanna Marszałek

UNIESZKODLIWIANIE ZDEMONTOWANYCH PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH

słowa kluczowe: azbest, szkodliwość, płyta, wytrzymałość, utylizacja
abstrakt: W pracy przedstawiono zagrożenia wywołane uwalniającym się azbestem oraz skalę tego problemu w Polsce. Zaprezentowano obowiązujące przepisy i stosowane metody zapobiegania emisji włókien azbestowych z płyt azbestowo-cementowych. Przedstawiono badania nad umieszczeniem zdemontowanych elementów zawierających azbest w betonowych płytach. Uzyskane wyniki rokują nadzieję, że może to być metoda na pozbycie się tych groźnych materiałów budowlanych.

Zapis do cytowania:

MLA Marszałek, Hanna. "NEUTRALISING THE ASBESTOS-CEMENT PLATES TAKING APART." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 37–44.
APA Marszałek H. (2003). NEUTRALISING THE ASBESTOS-CEMENT PLATES TAKING APART. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 37–44
ISO 690 Marszałek, Hanna. NEUTRALISING THE ASBESTOS-CEMENT PLATES TAKING APART. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 37–44.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-37.html