SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 3–12

Damian Bęben, Zbigniew Mańko

ZASTOSOWANIE GABIONÓW W BUDOWNICTWIE WODNYM

słowa kluczowe: gabion, przepust, most, rzeka górska, umocnienie brzegu, wzmocnienie
abstrakt: W pracy przedstawiono sposób budowy gabionów oraz rodzaje materiałów używanych do wznoszenia inżynierskich konstrukcji oporowych wykonanych z gabionów. Pokazano także kilka przykładów zastosowań gabionów w budownictwie wodnym, m.in. do wzmacniania mostów i głowic przepustów, do regulacji cieków wodnych zlokalizowanych zwłaszcza na terenach górskich, do budowy wałów przeciwpowodziowych itp.

Zapis do cytowania:

MLA Bęben, Damian, and Zbigniew Mańko. "APPLICATION THE GABIONS IN HYDROTECHNICS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 3–12.
APA Bęben D. and Mańko Z. (2003). APPLICATION THE GABIONS IN HYDROTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 3–12
ISO 690 Bęben, Damian, Mańko, Zbigniew. APPLICATION THE GABIONS IN HYDROTECHNICS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 3–12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-3.html