SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 27–36

Krzysztof Parylak

SPOSÓB POMIARU ZMIAN POWIERZCHNI PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRÓBEK PIASKÓW W BADANIACH TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA

słowa kluczowe: wytrzymałość gruntu na ścinanie, badania trójosiowego ściskania
abstrakt: W pracy przedstawiono sposób określania zmian przekroju poprzecznego próbek o niesmarowanych końcach, badanych w aparacie trójosiowgo ściskania. Metoda ta pozwala także na określenie zmian porowatości w strefie największych deformacji. Badania wykonywano na zagęszczonych próbkach metodą CD (z odpływem). Pomiar poziomych odkształceń próbek o średnicy 38 mm prowadzono za pomocą 5 celuloidowych taśm z milimetrową skalą, rozmieszczonych na obwodzie próbki w równych odstępach. Metoda ta daje zbliżoną dokładność możliwości pomiaru zmian objętości próbki tak, jak metoda pomiaru zmian objętości na podstawie ilości wody wypływającej z próbki. Średnią powierzchnię określano na podstawie pomiarów obwodu w 1/3, 1/2 i 2/3 lub w 1/3 i 2/3 wysokości próbki Zmiany porowatości obliczane na podstawie pomiarów powierzchni za pomocą paska tylko w środkowej części próbki przy jej proporcjach h/D > 2,0 były porównywalne ze zmianami uzyskiwanymi w próbkach o smarowanych końcach próbek. Dla zastosowanych kilku wariantów ich rozmieszczenia przeprowadzono ocenę dokładności pomiaru, proponując przyjęcie wariantów badań z umieszczeniem taśm pomiarowych w 1/3, 1/2 i 2/3 lub w 1/3 i 2/3 wysokości próbki. Wykazano, że w przypadku badań na próbkach o średnicy 38 mm błąd pomiaru średniej powierzchni przekroju poprzecznego próbki wynosi 0,3%, a w przypadku próbek o średnicy 100 mm – 0,04%.

Zapis do cytowania:

MLA Parylak, Krzysztof. "DEVICE OF CROSS SECTION AREA MEASUREMENT ON SAMPLE OF SAND IN TRAXIAL." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 27–36.
APA Parylak K. (2003). DEVICE OF CROSS SECTION AREA MEASUREMENT ON SAMPLE OF SAND IN TRAXIAL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 27–36
ISO 690 Parylak, Krzysztof. DEVICE OF CROSS SECTION AREA MEASUREMENT ON SAMPLE OF SAND IN TRAXIAL. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 27–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-27.html