SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (2) 2003 str. 13–26

Bolesław Broś

ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE WYNIKŁE PODCZAS WZNOSZENIA ZAPÓR ZIEMNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH

słowa kluczowe: klasyfikacja gruntów, nieregularność cząstek, zagęszczalność, zapory ziemne
abstrakt: W artykule poddano dyskusji różnice w klasyfikacjach gruntów i ich zagęszczalności wynikające z zastosowania różnych norm. Przeanalizowano wpływ krawędzistości i szorstkości ziarna na własności fizyczne gruntów.

Zapis do cytowania:

MLA Broś, Bolesław. "GEOTECHNICAL PROBLEMS ARISING UNDER CONSTRUCTION OF EARTH DAMS FOR WATER RESERVOIRS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.2 (2003): 13–26.
APA Broś B. (2003). GEOTECHNICAL PROBLEMS ARISING UNDER CONSTRUCTION OF EARTH DAMS FOR WATER RESERVOIRS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (2), 13–26
ISO 690 Broś, Bolesław. GEOTECHNICAL PROBLEMS ARISING UNDER CONSTRUCTION OF EARTH DAMS FOR WATER RESERVOIRS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.2: 13–26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue2/abstract-13.html