SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 2 (2) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (2) 2003 str. 3–12
Damian Bęben, Zbigniew Mańko
ZASTOSOWANIE GABIONÓW W BUDOWNICTWIE WODNYM
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 13–26
Bolesław Broś
ZAGADNIENIA GEOTECHNICZNE WYNIKŁE PODCZAS WZNOSZENIA ZAPÓR ZIEMNYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 27–36
Krzysztof Parylak
SPOSÓB POMIARU ZMIAN POWIERZCHNI PRZEKROJU POPRZECZNEGO PRÓBEK PIASKÓW W BADANIACH TRÓJOSIOWEGO ŚCISKANIA
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 37–44
Hanna Marszałek
UNIESZKODLIWIANIE ZDEMONTOWANYCH PŁYT AZBESTOWO-CEMENTOWYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 45–56
Andrzej Czerniak
WYTRZYMAŁOŚĆ PIASKU STABILIZOWANEGO CEMENTEM PO ROCZNYM OKRESIE TWARDNIENIA
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 57–64
Andrzej Duber, Andrzej Pawłowski
CHARAKTERYSTYKA BETONÓW WYKORZYSTUJĄCYCH MINERALNE ODPADY PRZEMYSŁOWE
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 65–72
Ryszard Marcjoniak, Alicja Walczak, Krzysztof Topolski
WPŁYW POPIOŁU LOTNEGO Z ELEKTROWNI ŁAZISKA NA WYTRZYMAŁOŚĆ ZAPRAW CEMENTOWO-POPIOŁOWYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 73–82
Andrzej Moryl, Tomasz Starnawski
PROBLEMY POSADOWIENIA OBIEKTÓW NA TERENACH DAWNYCH SKŁADOWISK ODPADÓW KOMUNALNYCH I BUDOWLANYCH
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 83–96
Władysław Matusiewicz
DZIAŁANIE SYSTEMU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ZLEWNI MIEJSKIEJ W WARUNKACH DESZCZU NAWALNEGO
 
Zeszyt 2 (2) 2003 str. 97–112
Andrzej Pawłowski
USZKODZENIE ŚCIANY SZCZYTOWEJ BUDYNKU SPOWODOWANE ODDZIAŁYWANIEM WIBRACJI
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).