SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 97–106

Sylwester Smolik

MATEMATYCZNY MODEL ROZŁOGU

słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, współczynnik ukształtowania rozłogu
abstrakt: Rozszerzono pojęcie średniej odległości (L) na różne aspekty, dla rozłogów (P) o dowolnych konfiguracjach ich brzegu i dowolnym położeniu ośrodka gospodarczego (G). Dobierając umiejętnie p(x, y), można uwzględnić w niej jakość gleb rozłogu, rozmaitość jego pokrycia uprawami, zróżnicowanie w pionie i różne przeszkody techniczne:
gdzie
Obliczenia można wykonać w technice automatycznej. W celu sprawdzenia jakości urządzenia przestrzennego i porównania różnych rozłogów, wprowadzono współczynnik ukształtowania rozłogu (U), określony wzorem: U = L/Lnm, gdzie Lnm jest najmniejszą ze średnich odległości, jaką można uzyskać w badanym rozłogu:
najmniejsza.
Tak określony współczynnik U informuje, ile pracy wykonujemy ponad konieczną, która jest spowodowana nienajlepiej położonym aktualnie ośrodkiem gospodarczym względem rozłogu.

Zapis do cytowania:

MLA Smolik, Sylwester. "MATHEMATICAL MODEL OF EXPANSE." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 97–106.
APA Smolik S. (2003). MATHEMATICAL MODEL OF EXPANSE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 97–106
ISO 690 Smolik, Sylwester. MATHEMATICAL MODEL OF EXPANSE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 97–106.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-97.html