SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 89–96

Bonifacy Łykowski

OCENA TOPOKLIMATU ŁUKU SIEKIERKOWSKIEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA

słowa kluczowe: topoklimat, bioklimat
abstrakt: Od 2001 roku wprowadzono ponownie obowiązek wykonywania opracowania ekofizjograficznego przy podejmowaniu prac nad planem zagospodarowania przestrzennego (DzU 2001 r. nr 62, poz. 627). W zakres takiego opracowania wchodzi ocena klimatu lokalnego i bioklimatu, ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego i przewidywanego stanu zanieczyszczenia powietrza. W pracy takiej oceny dokonano dla obszaru Łuku Siekierkowskiego, gdzie planowane są inwestycje budowlane, głównie mieszkaniowe. Stwierdzono, że pod względem warunków topoklimatycznych należy zalecić projektowanie zabudowy luźnej. W przypadku lokalizacji budownictwa przemysłowego konieczne jest wykonanie specjalnego opracowania, uwzględniającego rodzaj i ilość emitowanych, szkodliwych substancji chemicznych.

Zapis do cytowania:

MLA Łykowski, Bonifacy. "EVALUATION OF ŁUK SIEKIERKOWSKI TOPOCLIMATE FOR BUILDING." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 89–96.
APA Łykowski B. (2003). EVALUATION OF ŁUK SIEKIERKOWSKI TOPOCLIMATE FOR BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 89–96
ISO 690 Łykowski, Bonifacy. EVALUATION OF ŁUK SIEKIERKOWSKI TOPOCLIMATE FOR BUILDING. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 89–96.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-89.html