SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 79–88

Mieczysław Połoński

POSZUKIWANIE MAKSYMALNEJ LICZBY TERMINÓW WYKONANIA CZYNNOŚCI W HARMONOGRAMACH SIECIOWYCH

słowa kluczowe: harmonogram, harmonogram sieciowy, analiza zasobów, PERT, sieć zależności, zarządzanie projektami
abstrakt: W pracy wyprowadzono wzory i przedstawiono dyskusję wyznaczania maksymalnej liczby terminów wykonania pojedynczej czynności oraz wszystkich czynności łącznie zawartych w harmonogramie sieciowym. Rozważono możliwość realizacji czynności bez przerw, jak również z podziałem na dwa etapy. Wyprowadzone wzory zastosowano do analizy prostej, sześcioczynnościowej sieci zależności. Wykazano, że liczba możliwych układów czynności w całym harmonogramie zależy w największym stopniu od terminu zakończenia całego przedsięwzięcia, zapasu całkowitego czasu poszczególnych czynności i liczby wszystkich czynności w sieci zależności. Uzyskane wyniki mają podstawowe znaczenie przy poszukiwaniu algorytmu analizy środków, pozwalającego na połączenie okresu realizacji wszystkich czynności harmonogramu sieciowego z posiadanymi zasobami. Poprawna konstrukcja i analiza harmonogramów sieciowych pozwala z kolei na wiarygodne planowanie i kontrolę wykonania obiektów budowlanych przy zachowaniu różnych uwarunkowań technologiczno-organizacyjnych.

Zapis do cytowania:

MLA Połoński, Mieczysław. "SEARCHING OF MAXIMUM NUMBER OF THE REALIZATION DATES OF TASK IN THE NETWORK SCHEDULE." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 79–88.
APA Połoński M. (2003). SEARCHING OF MAXIMUM NUMBER OF THE REALIZATION DATES OF TASK IN THE NETWORK SCHEDULE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 79–88
ISO 690 Połoński, Mieczysław. SEARCHING OF MAXIMUM NUMBER OF THE REALIZATION DATES OF TASK IN THE NETWORK SCHEDULE. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 79–88.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-79.html