SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 51–62

Alojzy Szymański, Mariusz Sobolewski

ADAPTACJA SYSTEMU POMIAROWEGO BAT DO BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI IŁÓW SILNIE PREKONSOLIDOWANYCH

słowa kluczowe: grunty spoiste, przepływ wody, współczynnik filtracji, system BAT
abstrakt: Właściwości filtracyjne gruntów odgrywają podstawową rolę w opisie struktury gruntów. Geotechnicznym parametrem, który uwzględnia te właściwości, jest współczynnik filtracji. Artykuł zawiera analizę procedury badawczej systemu BAT, określającej współczynnik filtracji w kierunku poziomym gruntów spoistych. W artykule przedstawiono wyniki in situ współczynnika khBAT silnie prekonsolidowanych iłów regionu Warszawy. Opracowanie empirycznego związku współczynnika kh przeprowadzono na podstawie kalibracji systemu BAT i wyników badań laboratoryjnych uzyskanych metodą stałej prędkości przepływu. Porównanie wyników badań terenowych i laboratoryjnych pozwoliło na opracowanie metodyki badań wodoprzepuszczalności gruntów spoistych. Analiza czynników warunkujących ocenę parametrów przepływu wody przez iły plioceńskie umożliwiła zaprezentowanie zmienności współczynnika kh na głębokości w podłożu geologicznym Stegien w Warszawie.

Zapis do cytowania:

MLA Szymański, Alojzy, and Mariusz Sobolewski. "THE USE OF BAT PROBE FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY COEFFICIENT IN HAVELY OVERCONSOLIDATED CLAYS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 51–62.
APA Szymański A. and Sobolewski M. (2003). THE USE OF BAT PROBE FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY COEFFICIENT IN HAVELY OVERCONSOLIDATED CLAYS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 51–62
ISO 690 Szymański, Alojzy, Sobolewski, Mariusz. THE USE OF BAT PROBE FOR DETERMINATION OF PERMEABILITY COEFFICIENT IN HAVELY OVERCONSOLIDATED CLAYS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 51–62.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-51.html