SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 31–40

Wiesław Nagórko, Marcin Piwowarski

PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OŚRODKACH PERIODYCZNIE WARSTWOWYCH

słowa kluczowe: przewodnictwo cieplne, niejednorodne ośrodki warstwowe, modele uśrednione, parametry mikrolokalne
abstrakt: W pracy rozważa się zagadnienia przewodnictwa cieplnego w kompozytach periodycznie warstwowych przy zastosowaniu metody homogenizacji mikrolokalnej [Woźniak 1987]. Przyjmuje się, że temperatura całkowita jest sumą dwóch składników: makrotemperatury (θ;) i mikrotemperatury (θ;). Makrotemperatura opisuje przebieg temperatury w kompozycie z pominięciem wpływu jego budowy, natomiast mikrotemperatura uwzględnia wpływ własności termofizycznych poszczególnych warstw jednorodnych. W rozważaniach wyznaczone zostały takie wielkości, jak: makrotemperatura, uśrednione parametry opisujące własności termofizyczne kompozytu oraz parametry mikrolokalne. W pracy przedstawiono przypadki szczególne rozwiązań dla ciał periodycznie dwuwarstwowych wraz z analizą numeryczną.

Zapis do cytowania:

MLA Nagórko, Wiesław, and Marcin Piwowarski. "THERMAL CONDUCTIVITY IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 31–40.
APA Nagórko W. and Piwowarski M. (2003). THERMAL CONDUCTIVITY IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 31–40
ISO 690 Nagórko, Wiesław, Piwowarski, Marcin. THERMAL CONDUCTIVITY IN PERIODICAL LAYERED COMPOSITES. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 31–40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-31.html