SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 3–14

Zuzanna Borcz

EWOLUCJA DACHÓW WIEJSKICH NA PRZESTRZENI XIX I XX WIEKU

słowa kluczowe: wieś, architektura, dachy
abstrakt: Przedmiotem badań były zmiany formy dachów w budownictwie wiejskim od XVIII wieku po obecne czasy. Obserwacje poczyniono na podstawie materiałów ikonograficznych z XIX wieku oraz na podstawie obiektów zabytkowych zachowanych i wznoszonych obecnie. Przedstawiono rozwiązania dachów czterospadowych i dwuspadowych w chatach oraz dachów polskich mansardowych w dworach, jak również dachów w kościołach i cerkwiach. Podano przykłady dachów współczesnych stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i ich wpływ na krajobraz wsi.

Zapis do cytowania:

MLA Borcz, Zuzanna. "EVOLUTION OF VILLAGE’S ROOFS IN 19th AND 20th CENTURY." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 3–14.
APA Borcz Z. (2003). EVOLUTION OF VILLAGE’S ROOFS IN 19th AND 20th CENTURY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 3–14
ISO 690 Borcz, Zuzanna. EVOLUTION OF VILLAGE’S ROOFS IN 19th AND 20th CENTURY. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 3–14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-3.html