SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 15–30

Justyna Sobczak-Piąstka, Adam Podhorecki

DRGANIA PŁYT NA PODŁOŻU LEPKOSPRĘŻYSTYM

słowa kluczowe: płyta, drgania, podłoże lepkosprężyste
abstrakt: Przedmiotem pracy są drgania płyt cienkich opartych na podłożu lepkosprężystym. Równania różniczkowe cząstkowe opisujące drgania płyty cienkiej i równania różniczkowe modelujące podłoże lepkosprężyste sprowadzono do równań pracy wirtualnej, a następnie rozwiązano dwiema metodami numerycznymi – metodą elementów skończonych (MES) i metodą Zienkiewicza-Wooda (SSpj). W celu ilustracji poprawności zaproponowanej metodyki rozwiązania został napisany program komputerowy. Przy jego użyciu wykonano obliczenia i przeprowadzono analizę otrzymanych wyników.

Zapis do cytowania:

MLA Sobczak-Piąstka, Justyna, and Adam Podhorecki. "VIBRATIONS OF PLATES ON VISCOELASTIC BASIS." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 15–30.
APA Sobczak-Piąstka J. and Podhorecki A. (2003). VIBRATIONS OF PLATES ON VISCOELASTIC BASIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 15–30
ISO 690 Sobczak-Piąstka, Justyna, Podhorecki, Adam. VIBRATIONS OF PLATES ON VISCOELASTIC BASIS. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 15–30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-15.html