SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 2 (1) 2003 str. 107–124

Krzysztof Murawski

ZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOŚCI W STANACH PLASTYCZNYCH PUGSLEYA-MACAULAYA-ALEXANDRA DLA KRĘPYCH CIENKOŚCIENNYCH PRĘTÓW CYLINDRYCZNYCH ORAZ ICH ENERGOABSORPCJA Z PRZYKŁADEM ZASTOSOWANIA DLA STALI ST35

słowa kluczowe: stateczność, energoabsorpcja, stan plastyczny, cienkościenny, pręt, Pugsley, Macaulay, Alexander
abstrakt: W artykule opisano zjawisko utraty stateczności oraz rozważono problemy wyznaczania energoabsorpcji ściskanych osiowo krępych kolumn cylindrycznych, cienkościennych i warstwowych w stanach plastycznych. Przeanalizowano przebieg obciążenia i deformacji kolumny dzięki zastosowaniu jednoczesnego filmowania, odkształcania ściskanej próbki i powstawania wykresu siła-skrócenie, metodą dzielonego ekranu. Przedstawiono hipotezę rozwoju odkształceń kolumny. Otrzymane wyniki teoretyczne porównano z wynikami badań eksperymentalnych na rurach cienkościennych ze stali St35 (DIN 2391-67).

Zapis do cytowania:

MLA Murawski, Krzysztof. "THE PUGSLEY-MACAULAY-ALEXANDER MODIFIED THEORY OF STABILITY IN PLASTIC STATES OF THICKSET, THIN-WALLED, CYLINDRICAL RODS AND THEIR ENERGY-CONSUMPTION AS EXEMPLIFIED BY STEEL ST35." Acta Sci.Pol. Architectura 2.1 (2003): 107–124.
APA Murawski K. (2003). THE PUGSLEY-MACAULAY-ALEXANDER MODIFIED THEORY OF STABILITY IN PLASTIC STATES OF THICKSET, THIN-WALLED, CYLINDRICAL RODS AND THEIR ENERGY-CONSUMPTION AS EXEMPLIFIED BY STEEL ST35. Acta Sci.Pol. Architectura, 2 (1), 107–124
ISO 690 Murawski, Krzysztof. THE PUGSLEY-MACAULAY-ALEXANDER MODIFIED THEORY OF STABILITY IN PLASTIC STATES OF THICKSET, THIN-WALLED, CYLINDRICAL RODS AND THEIR ENERGY-CONSUMPTION AS EXEMPLIFIED BY STEEL ST35. Acta Sci.Pol. Architectura, 2003, 2.1: 107–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume2/issue1/abstract-107.html