SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 2 (1) 2003

Spis treści:

Zeszyt 2 (1) 2003 str. 3–14
Zuzanna Borcz
EWOLUCJA DACHÓW WIEJSKICH NA PRZESTRZENI XIX I XX WIEKU
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 15–30
Justyna Sobczak-Piąstka, Adam Podhorecki
DRGANIA PŁYT NA PODŁOŻU LEPKOSPRĘŻYSTYM
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 31–40
Wiesław Nagórko, Marcin Piwowarski
PRZEWODNICTWO CIEPLNE W OŚRODKACH PERIODYCZNIE WARSTWOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 41–50
Krzysztof Parylak
GEOMETRYCZNA METODA BADANIA SZORSTKOŚCI CZĄSTEK GRUNTÓW NIESPOISTYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 51–62
Alojzy Szymański, Mariusz Sobolewski
ADAPTACJA SYSTEMU POMIAROWEGO BAT DO BADAŃ WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI IŁÓW SILNIE PREKONSOLIDOWANYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 63–78
Anna Gołębiewska, Mieczysław Połoński, Mariusz Witkowski
BADANIE WILGOTNOŚCI GRUNTU METODĄ MIKROFALOWĄ
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 79–88
Mieczysław Połoński
POSZUKIWANIE MAKSYMALNEJ LICZBY TERMINÓW WYKONANIA CZYNNOŚCI W HARMONOGRAMACH SIECIOWYCH
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 89–96
Bonifacy Łykowski
OCENA TOPOKLIMATU ŁUKU SIEKIERKOWSKIEGO NA POTRZEBY BUDOWNICTWA
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 97–106
Sylwester Smolik
MATEMATYCZNY MODEL ROZŁOGU
 
Zeszyt 2 (1) 2003 str. 107–124
Krzysztof Murawski
ZMODYFIKOWANA TEORIA STATECZNOŚCI W STANACH PLASTYCZNYCH PUGSLEYA-MACAULAYA-ALEXANDRA DLA KRĘPYCH CIENKOŚCIENNYCH PRĘTÓW CYLINDRYCZNYCH ORAZ ICH ENERGOABSORPCJA Z PRZYKŁADEM ZASTOSOWANIA DLA STALI ST35
 

Zanleziono 10 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).