SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 89-105

Krystyna Guranowska-Gruszecka

Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

ŹRóDłA WARSZAWSKIEGO SMOGU I KIERUNKI NAPRAWY TEJ SYTUACJI W MIEJSCU JEJ PRZYCZYN

słowa kluczowe: smog, zmiany klimatyczne, paleniska domowe, promieniowanie radiofalowe 5G, ściany i chodniki chłonące zanieczyszczenia, dążenie do bezemisyjności, zasady sieci transportowej w śródmieściu
abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie źródeł smogu w mieście stołecznym Warszawie na podstawie przeglądu
dostępnych badań instytucji sanitarnych z ostatnich lat i autorskich obserwacji zachodzących zjawisk. Przyjęto
hipotezę badawczą, że oprócz chemicznych zanieczyszczeń z powietrza na tworzenie się smogu miejskiego
istotny wpływ ma też kształtowanie urbanistyki miasta, w tym planowanie układu zabudowy względem
systemu zieleni miejskiej, zmotoryzowanego transportu zbiorowego i indywidualnego, infrastruktury
technicznej w budynkach oraz stosowanie zasad zarządzania w działaniach inwestycyjnych na większą skalę,
co w Polsce jest pomijane. Oprócz analizy współczesnych materiałów źródłowych dotyczących smogu jako
nienaturalnego zjawiska współistnienia w atmosferze toksycznych związków chemicznych i pyłów przedstawiono
kierunki naprawy tej sytuacji. Powołano się na rozwiązania z innych miast europejskich (np. Gandawa
czy Oslo) i porównano je z sytuacją w Warszawie. Zastosowano zatem metody porównawcze z wzorcowymi
przykładami (metoda case study), prezentując przykłady zakończone sukcesem udanej ochrony środowiska
miejskiego. W części wnioskowej podkreślono wielonurtowe kierunki działań naprawczych, także konieczność
stosowania zasad zarządzania w działaniach ochronnych środowiska Warszawy – ważnych dla realizacji
założonych celów, a nie stosowanych.

pub/19_4_89.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_89.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Guranowska-Gruszecka, Krystyna. "Sources of Warsaw smog and directions of remedying this situation in the place of its causes." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 89-105.
APA Guranowska-Gruszecka K. (2020). Sources of Warsaw smog and directions of remedying this situation in the place of its causes. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 89-105
ISO 690 Guranowska-Gruszecka, Krystyna. Sources of Warsaw smog and directions of remedying this situation in the place of its causes. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 89-105.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-89.html