SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 51-60

Eliza Maciejewska

Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

ZAGOSPODAROWANIE TERENóW NAD WISłą W WARSZAWIE W KONTEKśCIE ZAGADNIEń POWODZIOWYCH JAKO PRZYKłAD ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU

słowa kluczowe: tereny zalewowe, Wisła, warszawskie osiedla, ochrona przeciwpowodziowa
abstrakt:

W Warszawie podejmowane są działania mające „uodpornić” miasto na niebezpieczne, ekstremalne zjawiska
przyrodnicze, do których można zaliczyć ograniczenie miejskiej wyspy ciepła, zabezpieczenie
przed nawałnicami, powodziami, a także przeciwdziałanie niskiemu stanowi wody w Wiśle (projekt
ADAPTCITY). Tematyka artykułu dotyczy zagospodarowania obszarów nadwiślańskich w Warszawie
w kontekście problemu zagrożenia powodziowego. Przedstawiono pierwsze kompleksowe koncepcje zagospodarowania
terenów nad Wisłą w Warszawie, które powstawały od drugiej połowy XIX wieku. W artykule
przedstawiono działania przeciwpowodziowe na obszarze Warszawy. Scharakteryzowana została przykładowa
dzielnica nadwiślańska – Białołęka, gdzie występuje ryzyko powodziowe. Studium przypadków objęte
zostały nowe osiedla powstające na obszarze zalewowym na Białołęce.

pub/19_4_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maciejewska, Eliza. "Development of areas by the Vistula river in Warsaw in the context of flood issues as an example of adaptation to climate change." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 51-60.
APA Maciejewska E. (2020). Development of areas by the Vistula river in Warsaw in the context of flood issues as an example of adaptation to climate change. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 51-60
ISO 690 Maciejewska, Eliza. Development of areas by the Vistula river in Warsaw in the context of flood issues as an example of adaptation to climate change. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 51-60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-51.html