SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 15-26

Magdalena Grochulska-Salak, Tomasz Wężyk

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

STRUKTURA I MIEJSCA WęZłOWE INFRASTRUKTURY SMART CITY

słowa kluczowe: zrównoważona infrastruktura, smart city, zrównoważony rozwój miast, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), Data Center, zielona i niebieska infrastruktura, sektor nowoczesnych usług
abstrakt:

Rozwój smart city powinien zapewnić realizację infrastruktury zgodnie z założeniami harmonijnego i zrównoważonego
rozwoju tkanki miasta. Realizacja założeń smart city związana jest z wprowadzeniem i rozwojem
infrastruktury, stanowiącej elementy infrastruktury miejskiej, a także szczególną formą zagospodarowania
terenów i budynków. Poniższe prace badawcze dotyczą analizy rozwiązań przestrzennych i infrastrukturalnych
oraz systemów środowiskowych, społecznych i teleinformatycznych stosowanych w mieście.
Analizy materiałów źródłowych (źródła urbanistyczne, architektoniczne i technologiczne) stanowią podstawę
do wniosków i sformułowania typologii i kryteriów dla infrastruktury miejskiej, społecznej i ekosystemowej
realizowanej w modelu smart city, z wykorzystaniem innowacji z zakresu inteligentnych technologii
informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz infrastruktury sieciowej. Wnioski wynikające z prac badawczych
przyczyniają się do dyskusji na temat sposobów kształtowania struktury infrastruktury i punktów węzłowych
w modelu rozwoju smart city w odniesieniu do zagadnień zrównoważonego rozwoju.

pub/19_4_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grochulska-Salak, Magdalena, and Tomasz Wężyk. "Structure and nodal points of Smart City infrastructure." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 15-26.
APA Grochulska-Salak M. and Wężyk T. (2020). Structure and nodal points of Smart City infrastructure. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 15-26
ISO 690 Grochulska-Salak, Magdalena, Wężyk, Tomasz. Structure and nodal points of Smart City infrastructure. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 15-26.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-15.html