SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (4) 2020 str. 107-115

Kinga Zinowiec-Cieplik

Wydział Architektury, Politechnika Warszawska

ZAGADNIENIA PROJEKTOWANIA REGENERATYWNEGO W MIEśCIE

słowa kluczowe: tereny otwarte, projektowanie regeneratywne, struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta, system zieleni miejskiej, zielona i błękitna infrastruktura
abstrakt:

Kształtowanie terenów otwartych w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta jest przedmiotem badań
i analiz na potrzeby określenia czynników wpływających na komfort życia i parametry środowiska w mieście
oraz formułowania wniosków dla planowania zagospodarowania przestrzennego i krajobrazu miasta.
Wskazywane są obszary problemowe dotyczące przekształcania terenów otwartych w mieście. Możliwość
regeneracji ekosystemu miejskiego, poprawy parametrów środowiska miejskiego oraz integracji społecznej
wiążą się z nowoczesnym projektowaniem struktury funkcjonalno-przestrzennej tworzącej nierozerwalną
całość z systemem przyrodniczym w ramach m.in. zielonej i błękitnej infrastruktury. Analiza współczesnych
modeli kształtowania terenów otwartych w mieście wskazuje na przykłady wdrażania zasad projektowania
regeneratywnego. Charakterystyka projektowania terenów otwartych prowadzi do opracowania wytycznych
na potrzeby nowych standardów kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej powiązanej z systemem
przyrodniczym miasta. Współczesne planowanie przestrzenne powinno uwzględniać regeneratywne parametry
funkcjonalne, jakościowe i wydajność zieleni optymalizując sposób realizacji w powiązaniu z usługami
dla integracji społeczności lokalnej.

pub/19_4_107.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt4/19_4_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zinowiec-Cieplik, Kinga. "Problems of regenerative design in the city." Acta Sci.Pol. Architectura 19.4 (2020): 107-115.
APA Zinowiec-Cieplik K. (2020). Problems of regenerative design in the city. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (4), 107-115
ISO 690 Zinowiec-Cieplik, Kinga. Problems of regenerative design in the city. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.4: 107-115.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue4/abstract-107.html