SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 19 (4) 2020

Spis treści:

Zeszyt 19 (4) 2020 str. 5-14
Anna Nowak
Technologie wykonywania warszawskich zielonych elewacji w kontekście realizacji polskich i światowych
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 15-26
Magdalena Grochulska-Salak, Tomasz Wężyk
Struktura i miejsca węzłowe infrastruktury smart city
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 27-35
Justyna Zdunek-Wielgołaska, Klara Kantorowicz
Podmiejskie obszary o walorach zabytkowych jako istotny element ekologicznej otuliny Warszawy
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 37-49
Anna Tofiluk
Nowa warszawska zabudowa mieszkaniowa w kontekście projektowania zrównoważonego i zmian klimatycznych – miejskie wytyczne i rekomendacje
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 51-60
Eliza Maciejewska
Zagospodarowanie terenów nad Wisłą w Warszawie w kontekście zagadnień powodziowych jako przykład adaptacji do zmian klimatu
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 61-72
Dorota Sikora
Drogi w ogrodach końca XVIII wieku – ówczesna teoria i współczesna praktyka na przykładzie Łazienek Królewskich w Warszawie
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 73-88
Leszek S. Wiśniewski
Emisje gazów cieplarnianych z transportu. Miejska polityka transportowa i przestrzenna w obliczu zmian klimatu
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 89-105
Krystyna Guranowska-Gruszecka
Źródła warszawskiego smogu i kierunki naprawy tej sytuacji w miejscu jej przyczyn
 
Zeszyt 19 (4) 2020 str. 107-115
Kinga Zinowiec-Cieplik
Zagadnienia projektowania regeneratywnego w mieście
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).