SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 99-108

Mariusz Żółtowski1, Norbert Dąbkowski2

1 Centrum Wodne
2
Instytut Inżynierii Lądowej Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

BADANIA MODALNE PęKNIęć BLOCZKóW BETONOWYCH

słowa kluczowe: obciążenia konstrukcji, degradacja stanu, drgania, estymatory drganiowe, opracowanie statystyczne
abstrakt:

W przedstawionym opracowaniu wskazano na możliwość wykorzystania złożonych estymatorów rozpływu
energii drganiowej wykorzystywanych w badaniu jakości bloczków betonowych w ramach opracowanej do
tego celu metodologii badań drganiowych. Analizy teoretyczne i weryfikacja praktyczna badania wrażliwości
informacyjnej miar złożonych procesów drganiowych wskazują na szerokie możliwości ich zastosowania.
W celu doskonalenia metod badań uszkodzeń materiałów betonowych dla potrzeb oceny ich stanu degradacji,
w tej pracy przedstawiono istotne wyniki postępowania badawczego w zakresie weryfikacji skuteczności
proponowanych miar wzajemnych w badaniach stanowiskowych bloczków betonowych.

pub/19_3_99.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żółtowski, Mariusz, and Norbert Dąbkowski. "Modal tests of concrete block cracks." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 99-108.
APA Żółtowski M. and Dąbkowski N. (2020). Modal tests of concrete block cracks. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 99-108
ISO 690 Żółtowski, Mariusz, Dąbkowski, Norbert. Modal tests of concrete block cracks. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 99-108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-99.html