SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 91-97

Justyna Zdunek-Wielgołaska, Anna Grabowska

Faculty of Architecture, Warsaw University of Technology

ROLA OBSZARóW WIEJSKICH W TWORZENIU EKOREZYLIENCYJNYCH PRZEDMIEść WARSZAWY

słowa kluczowe: krajobraz wiejski, gospodarka terenami, niekontrolowana urbanizacja, zmiany klimatyczne, przedmieścia Warszawy, tereny wiejskie
abstrakt:

Celem artykułu jest zaprezentowanie alternatywy dla przyszłego rozwoju terenów rolniczych na przedmieściach
wielkich miast takich jak Warszawa. Zmiany funkcjonalno-przestrzenne terenów ościennych stolicy
Polski doskonale obrazują to, co dzieje się także w innych metropoliach. Niestety presji inwestycyjnej ulega
nie tylko samo miasto główne, ale także sąsiadujące z nim gminy. Proces ten pochłania coraz większe tereny
i sprzyja ich nieracjonalnemu zagospodarowaniu przestrzennemu i funkcjonalnemu, co ma swoje negatywne
skutki środowiskowe. W obliczu zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych zamiast szukać rozwiązań
skomplikowanych logistycznie i technologicznie, można sięgnąć po jeszcze dostępne zasoby znajdujące się
wokół dużych miast. Niewątpliwie takimi terenami, oprócz obszarów krajobrazu naturalnego, mogą być
tereny rolnicze. Zamiast zmieniać ich przeznaczenie można wykorzystać ich potencjał w tworzeniu systemu
ekorezyliencyjnych przedmieść stanowiących jednocześnie ekologiczne zaplecze miasta głównego. Celem
artykułu jest zwrócenie uwagi na stan, zasoby i możliwości adaptacyjne terenów rolniczych w strefie suburbiów
Warszawy, która podobnie jak inne duże miasta Polski potrzebuje nowych ekologicznych rozwiązań.
Do badania wykorzystano dane GUS oraz wnioski wynikające z przeglądu literatury dotyczącej studiowanego
zagadnienia, a także analizę dokumentów planistycznych.

pub/19_3_91.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_91.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zdunek-Wielgołaska, Justyna, and Anna Grabowska. "The role of rural areas in the creation of eco-resilient suburbs of Warsaw." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 91-97.
APA Zdunek-Wielgołaska J. and Grabowska A. (2020). The role of rural areas in the creation of eco-resilient suburbs of Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 91-97
ISO 690 Zdunek-Wielgołaska, Justyna, Grabowska, Anna. The role of rural areas in the creation of eco-resilient suburbs of Warsaw. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 91-97.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-91.html