SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 83-90

Karina Zabłocka, Marzena Lendo-Siwicka, Grzegorz Wrzesiński

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

WPłYW SKłADU MINERALNEGO GRUNTóW NA WSPółCZYNNIK KONSOLIDACJI

słowa kluczowe: konsolidacja, współczynnik konsolidacji, minerały ilaste, grunty spoiste
abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań edometrycznych przeprowadzonych na czterech próbkach gruntów
modelowych o różnej zawartości ekspansywnych minerałów ilastych poddanych różnym naprężeniom. Celem
badań było określenie wpływu naprężenia na współczynnik konsolidacji gruntów spoistych o różnym
składzie mineralnym. Głównymi czynnikami wpływającymi na trendy wpółzależności współczynnika konsolidacji
z naprężeniem konsolidacji (Cv–p) okazały się mechanizmy kontrolujące zmiany objętości gruntów
(mechaniczne lub fizykochemiczne), które są odmienne dla gruntów ekspansywnych i nieekspansywnych.

pub/19_3_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zabłocka, Karina, et al. "The influence of mineralogical composition of soil on the consolidation coefficient value." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 83-90.
APA Zabłocka, K. et al. (2020). The influence of mineralogical composition of soil on the consolidation coefficient value. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 83-90
ISO 690 Zabłocka, Karina, Lendo-Siwicka, Marzena, Wrzesiński, Grzegorz. The influence of mineralogical composition of soil on the consolidation coefficient value. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 83-90.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-83.html