SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 67-73

Agnieszka Starzyk

Faculty of Architecture, University of Ecology and Management in Warsaw

PROśRODOWISKOWA ARCHITEKTURA PRZEZNACZONA DLA DZIECI – WYZWANIA PRZYSZłOśCI, PRZEKAZ EDUKACYJNY

słowa kluczowe: architektura przeznaczona dla dzieci, środowisko, przyszłość, edukacja
abstrakt:

Celem naukowym było zbadanie wpływu prośrodowiskowych wyzwań przyszłości na kształtowanie architektury
przeznaczonej dla dzieci, a także czynnika edukacyjnego w zakresie przesłania prośrodowiskowego
realizowanego poprzez architekturę. Zastosowano metody badań niezbędne do zdefiniowania i rozwiązania
problemu naukowego: analizy i krytyki piśmiennictwa, obserwacji bez interwencji, studium przypadku,
metodę intuicyjną wykorzystującą osobiste doświadczenia autorki. Analizując architekturę w kontekście
wyzwań przyszłości, wskazano na te, które mogą mieć perspektywicznie największy wpływ na kształtowanie
obiektów dla dzieci: większa aktywność osób niepełnosprawnych, nasilające się problemy zdrowotne
i psychologiczne dzieci, intensyfikacja zmian środowiskowych i klimatycznych. Architektura przyszłości
powinna odpowiadać na już zdefiniowane wyzwania, a także reagować na pojawiające się nowe.

pub/19_3_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Starzyk, Agnieszka. "Pro-environmental architecture aimed at children – future challenges, educational message." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 67-73.
APA Starzyk A. (2020). Pro-environmental architecture aimed at children – future challenges, educational message. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 67-73
ISO 690 Starzyk, Agnieszka. Pro-environmental architecture aimed at children – future challenges, educational message. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 67-73.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-67.html