SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 55-66

Zdzisław Skutnik, Michał Cmiel

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

DOBóR GRUNTU NA WARSTWY PRZEJśCIOWE W ZAPORACH ZIEMNYCH NA PRZYKłADZIE ZAPORY ŚWINNA PORęBA

słowa kluczowe: warstwy przejściowe, kryterium doboru, zapora ziemna, filtracja, sufozja
abstrakt:

W artykule przedstawiono rozważania na temat zasad doboru gruntu na warstwy przejściowe w zaporach
ziemnych, które pełnią również funkcję filtrów odwrotnych. Skupiono się na rozpoznaniu zjawisk związanych
z filtracją, w szczególności erozją wewnętrzną budowli ziemnych oraz skutecznymi metodami jej
przeciwdziałania. Dokonano analizy najczęściej stosowanych zasad i kryteriów doboru gruntów na warstwy
przejściowe. Zweryfikowano dobór gruntów na warstwy przejściowe zapory Świnna Poręba.

pub/19_3_55.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_55.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skutnik, Zdzisław, and Michał Cmiel. "Selection of soil for transition layers in earth dams on the example of the Świnna Poręba Dam." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 55-66.
APA Skutnik Z. and Cmiel M. (2020). Selection of soil for transition layers in earth dams on the example of the Świnna Poręba Dam. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 55-66
ISO 690 Skutnik, Zdzisław, Cmiel, Michał. Selection of soil for transition layers in earth dams on the example of the Świnna Poręba Dam. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 55-66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-55.html