SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 3-14

Marek Dohojda, Katarzyna Jeleniewicz, Joanna Witkowska-Dobrev, Olga Szlachetka

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

STAN TECHNICZNY PRZEDWOJENNYCH BUDYNKóW W OBLICZU NOWYCH INWESTYCJI KOMUNIKACYJNYCH NA PRZYKłADZIE KAMIENICY Z 1912 ROKU

słowa kluczowe: ocena stanu technicznego, budynki przedwojenne, inwestycje komunikacyjne, strefa oddziaływania inwestycji
abstrakt:

Przedmiotem pracy jest analiza problemu oddziaływania nowych inwestycji budowlanych na już istniejące
obiekty w zwartej zabudowie miejskiej. Problem w pracy omówiono dwutorowo. Po pierwsze określono
grupy czynników nowej inwestycji budowlanej wpływające na sąsiednie obiekty. Po drugie oceniono stan
techniczny istniejących obiektów, wskazano sposoby jego poprawy lub technologie, które mają także minimalizować
negatywne oddziaływanie sąsiednich inwestycji. Zagadnienie omówiono w pracy na przykładzie
przedwojennego budynku zlokalizowanego w dzielnicy Praga Północ w Warszawie.

pub/19_3_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Dohojda, Marek, et al. "Technical condition of pre-war buildings in the face of new transport investments on the example of a townhouse from 1912." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 3-14.
APA Dohojda, M. et al. (2020). Technical condition of pre-war buildings in the face of new transport investments on the example of a townhouse from 1912. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 3-14
ISO 690 Dohojda, Marek, et al. Technical condition of pre-war buildings in the face of new transport investments on the example of a townhouse from 1912. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 3-14.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-3.html