SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (3) 2020 str. 15-20

Ivan Kernytskyy1, Yevheniia Yakovenko2, Yevhen Storchun2, Orest Horbay2, Ruslan Humenyuk3, Yaroslav Sholudko3

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2
Institute of Engineering Mechanics and Transport, Lviv Polytechnic National University
3
Faculty of Mechanical and Power Engineering, Lviv National Agrarian University

MODELOWANIE SZTYWNOśCI ARTERII DLA ROZWOJU SYSTEMóW MONITOROWANIA TęTNA KIEROWCY

słowa kluczowe: zdrowie kierowcy, tętnice, modelowanie sztywności tętnic, systemy monitorowania, diagnostyka tętna
abstrakt:

Pewne dolegliwości zdrowotne występują podczas jazdy, np.: problemy z sercem, udar mózgu itp. Nieprawidłowe
zdrowie kierowcy może wpływać na bezpieczeństwo innych pojazdów. W ostatnich latach producenci
i użytkownicy motoryzacyjni są zainteresowani wdrożeniem monitorowania stanu zdrowia w czasie
rzeczywistym w systemie samochodowym. W systemach monitorowania pracy serca czujnik jest ważnym
elementem. Nie tylko rodzaj czujnika determinuje prawidłowe działanie systemu, ale także przetwarzanie
zarejestrowanych sygnałów. W pracy przeanalizowano wpływ siły nacisku czujnika na oszacowanie sztywności
tętnicy w celu opisania przetwarzania sygnału tętna.

pub/19_3_15.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt3/19_3_15.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kernytskyy, Ivan, et al. "Modelling of artery stiffness for driver’s heart rate monitoring systems development." Acta Sci.Pol. Architectura 19.3 (2020): 15-20.
APA Kernytskyy, I. et al. (2020). Modelling of artery stiffness for driver’s heart rate monitoring systems development. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (3), 15-20
ISO 690 Kernytskyy, Ivan, et al. Modelling of artery stiffness for driver’s heart rate monitoring systems development. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.3: 15-20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue3/abstract-15.html