SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 19 (3) 2020

Spis treści:

Zeszyt 19 (3) 2020 str. 3-14
Marek Dohojda, Katarzyna Jeleniewicz, Joanna Witkowska-Dobrev, Olga Szlachetka
Stan techniczny przedwojennych budynków w obliczu nowych inwestycji komunikacyjnych na przykładzie kamienicy z 1912 roku
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 15-20
Ivan Kernytskyy, Yevheniia Yakovenko, Yevhen Storchun, Orest Horbay, Ruslan Humenyuk, Yaroslav Sholudko
Modelowanie sztywności arterii dla rozwoju systemów monitorowania tętna kierowcy
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 21-28
Kamil Kułaga
Perspektywa nowych przepisów techniczno-budowlanych dotyczących budynków w świetle wadliwości dotychczasowej regulacji
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 29-41
Krzysztof Wiśniewski, Agata Pawłat-Zawrzykraj
Wpływ usytuowania budynku inwentarskiego na uzysk ciepła słonecznego
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 43-54
Gabriela Rutkowska, Joanna Fronczyk, Sergij Filipchuk
Wpływ właściwości popiołu lotnego z termicznego przekształcania osadów ściekowych na parametry betonu zwykłego
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 55-66
Zdzisław Skutnik, Michał Cmiel
Dobór gruntu na warstwy przejściowe w zaporach ziemnych na przykładzie zapory Świnna Poręba
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 67-73
Agnieszka Starzyk
Prośrodowiskowa architektura przeznaczona dla dzieci – wyzwania przyszłości, przekaz edukacyjny
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 75-82
Daniel Wrzosek
Zastosowanie kesonów w posadowieniu morskich turbin wiatrowych. Opis procesu instalacji
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 83-90
Karina Zabłocka, Marzena Lendo-Siwicka, Grzegorz Wrzesiński
Wpływ składu mineralnego gruntów na współczynnik konsolidacji
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 91-97
Justyna Zdunek-Wielgołaska, Anna Grabowska
Rola obszarów wiejskich w tworzeniu ekorezyliencyjnych przedmieść Warszawy
 
Zeszyt 19 (3) 2020 str. 99-108
Mariusz Żółtowski, Norbert Dąbkowski
Badania modalne pęknięć bloczków betonowych
 

Zanleziono 11 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).