SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 67-81

Krzysztof Nepelski

Wydział Budownictwa i Architektury, Politechnika Lubelska

DOBóR PARAMETRóW MODELU CAM-CLAY DLA PODłOżA LESSOWEGO NA PRZYKłADZIE ANALIZY MES 3D BUDYNKU ROZLEGłEGO

słowa kluczowe: Cam-Clay, podłoże lessowe, CPT, SDMT, analiza MES 3D
abstrakt:

W pracy przedstawiono analizę doboru parametrów modelu Cam-Clay na cele obliczeń MES dla rozległego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Parametry modelu wyprowadzono na podstawie polowych testów
CPT oraz SDMT, a także laboratoryjnych badań trójosiowych i edometrycznych. Na budynku umieszczono
repery geodezyjne, dla których okresowo wykonywano pomiary przemieszczeń pionowych metodą niwelacji
precyzyjnej. W ramach analiz numerycznych przeprowadzono wieloetapowe obliczenia. Z modelu budynku
wyodrębniono miejsca, gdzie umieszczone były repery, a następnie wykonano wielowariantowe obliczenia
przy parametrach wyprowadzonych różnymi metodami. Po skalibrowaniu modeli częściowych w kolejnym
kroku przeprowadzono obliczenia na pełnym modelu budynku łącznie z bryłą podłoża. Na każdym etapie
wyniki przemieszczeń pionowych porównywano do wartości rzeczywistych pomierzonych geodezyjnie.
W rezultacie otrzymano zbieżność przemieszczeń z analizy numerycznej z wartościami pomierzonymi
geodezyjnie. Pozwoliło to na zaproponowanie metodyki wyprowadzania parametrów modelu Cam-Clay dla
podłoża lessowego bezpośrednio z wyników badań polowych.

pub/19_2_67.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_67.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nepelski, Krzysztof. "Selection of Cam-Clay model parameters for loess subsoil as exemplified by a FEM 3D analysis of a wide building." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 67-81.
APA Nepelski K. (2020). Selection of Cam-Clay model parameters for loess subsoil as exemplified by a FEM 3D analysis of a wide building. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 67-81
ISO 690 Nepelski, Krzysztof. Selection of Cam-Clay model parameters for loess subsoil as exemplified by a FEM 3D analysis of a wide building. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 67-81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-67.html