SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 59-66

1 Sławomir Labocha, 2 Robert Czyż, 2 Agnieszka Biernacka

1 Wydział Architektury Budownictwa i Sztuk Stosowanych, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
2
Enprom Sp. z o.o.

NOśNOść NA WYCIąGANIE FUNDAMENTóW SłUPóW LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 400 KV

słowa kluczowe: fundamenty wyciągane, fundamenty wież kratowych, fundamenty słupów elektroenergetycznych, badania polowe
abstrakt:

Przedmiotem opracowania są badania nośności na wyciąganie fundamentów stopowych słupów linii elektroenergetycznych.
Zaprezentowano badania fundamentów w skali 1 : 1, przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 61773:2000. Wyniki testów porównano z rezultatami uzyskanymi metodą MES oraz
metodami normowymi według PN-EN 50341-1:2013 i PN-B-03322:1980.

pub/19_2_59.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_59.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Labocha, Sławomir, et al. "Uplift capacity of the tower foundations for the 400 kV transmission lines." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 59-66.
APA Labocha, S. et al. (2020). Uplift capacity of the tower foundations for the 400 kV transmission lines. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 59-66
ISO 690 Labocha, Sławomir, Czyż, Robert, Biernacka, Agnieszka. Uplift capacity of the tower foundations for the 400 kV transmission lines. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 59-66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-59.html