SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 51-58

Mykola Nagirniak

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

PłYTY śREDNIEJ GRUBOśCI HENCKY’EGO–BOLLE’A NA PODłOżU SPRężYSTYM

słowa kluczowe: płyty Kirchhoffa, płyty Hencky’ego–Bolle’a, efekt brzegowy, podłoże Własowa, podłoże Winklera, obciążenie „samorównoważne”
abstrakt:

W pracy przedstawiono równania teorii płyt spoczywających na jednokierunkowych podłożach sprężystych.
Rozpatrzono teorie płyt cienkich i średniej grubości spoczywających na podłożach jedno- i dwuparametrowych,
w tym na podłożu Winklera oraz Własowa. Rozpatrzono przypadek przyłożenia obciążenia „samorównoważnego”
do brzegu półpasma spoczywającego na podłożu sprężystym Winklera i Własowa. Wykazano,
że tzw. efekt brzegowy występuje wyłącznie w płytach średniej grubości bez podłoża i płytach spoczywających
na podłożu jednoparametrowym Winklera oraz dwuparametrowym Własowa. Przeanalizowano wpływ
współczynnika Poissona materiału płyty na wartości ugięć oraz sił przekrojowych w półpaśmie płytowym
spoczywającym na podłożu gruntowym, na który działa obciążenie „samorównoważne”. Porównano rozwiązanie
według teorii płyt Hencky’ego–Bolle’a półpasma płytowego spoczywającego na podłożu Winklera
oraz Własowa.

pub/19_2_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Nagirniak, Mykola. "Hencky–Bolle’s plates of medium thickness on elastic subsoil." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 51-58.
APA Nagirniak M. (2020). Hencky–Bolle’s plates of medium thickness on elastic subsoil. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 51-58
ISO 690 Nagirniak, Mykola. Hencky–Bolle’s plates of medium thickness on elastic subsoil. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 51-58.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-51.html