SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 31-39

1,2 Grzegorz Kacprzak, 1,2 Seweryn Bodus

1 Wydział Inżynierii Lądowej, Politechnika Warszawska
2
Zespół Projektowy Geotechniki i Fundamentowania, Warbud S.A.

AUTOMATYZACJA PRZEPłYWU CYFROWEJ INFORMACJI W PROJEKTOWANIU GEOTECHNICZNYM

słowa kluczowe: digitalizacja, OpenBIM, AGS, interakcja konstrukcji z gruntem, modelowanie parametryczne, automatyzacja
abstrakt:

Digitalizacja danych geologicznych oraz geotechnicznych jest obecnie intensywnie i szeroko rozwijana.
Jednym z powodów jest łatwiejszy proces wymiany danych poprzez zastosowanie cyfrowej wersji
dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, a także brak dostatecznej informacji na temat warunków wodno-
gruntowych o danym obiekcie budowlanym w tworzonych modelach BIM. W artykule opisano różne
możliwości wykorzystania cyfrowej informacji o podłożu gruntowym, uzyskanej z badań polowych
w makro- i mikroskali oraz badań laboratoryjnych, zapisanej w jednym z cyfrowych formatów – AGS.
Statystyczna analiza wyników badań i jej interpretacja, przekroje geologiczne, generowanie modelu gruntu
opisanego zależnościami matematycznymi (model Mohra-Coulomba, hardening soil) do modelu numerycznego
MES 3D to niektóre z możliwości, które obecnie pozwalają na tworzenie cyfrowych platform
geotechnicznych przez biura projektowe. W drugiej części pracy opisano przykładowe zastosowanie
narzędzi modelowania parametrycznego do automatyzacji projektowania geotechnicznego interakcji
konstrukcji obiektu budowlanego z podłożem gruntowym. W pracy zaprezentowano przykład wykorzystania
gotowych modeli BIM w programach geotechnicznych, wykorzystując środowisko Rhino-Grasshopper.
Schematy blokowe obrazujące przepływ informacji pomiędzy programami do modelowania BIM
(Revit, ArchiCAD), obliczeń konstrukcji (ARSA) i analiz geotechnicznych (Plaxis, ZSoil) pokazują szerokie
możliwości działania zgodnie z ideą OpenBIM.

pub/19_2_31.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA , , et al. "Automation of the digital information workflow in the geotechnical design process." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 31-39.
APA , et al. (2020). Automation of the digital information workflow in the geotechnical design process. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 31-39
ISO 690 , , et al. Automation of the digital information workflow in the geotechnical design process. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 31-39.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-31.html