SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 3-20

Marta Kiraga1, Ananto Yusuf Wicaksono2

1 Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2
Brawijaya University in Malang

PRZEGLąD ROZWIąZAń KONSTRUKCYJNYCH KSZTAłTU FILARóW MOSTOWYCH Z UWZGLęDNIENIEM PODEJśCIA INDONEZYJSKIEGO

słowa kluczowe: konstrukcje mostowe, filary mostowe, erozja, lokalne rozmycia, hydrotechnika
abstrakt:

Artykuł stanowi przegląd kształtu filarów mostowych, uwzględniając rozwiązania stosowane w Indonezji.
Przedstawiono uniwersalne zasady budowy filarów. O rozwiązaniach konstrukcyjnych w warunkach klimatu
tropikalnego decydują jednak czynniki regionalne takie jak odporność na trzęsienia ziemi, tsunami
czy częste powodzie. W artykule przedstawiono przykładowe kształty filarów w planie oraz sposoby ich
posadowienia na podstawie analizy literatury angielskiej, polskiej i indonezyjskiej. Ekonomiczna rola mostu
została podkreślona w kontekście archipelagu indonezyjskiego, gdzie stanowi on centralny element systemu
transportowego. Uszkodzenia mostu stają się szczególnie dotkliwe dla gospodarki archipelagu indonezyjskiego.
Z tego powodu podkreśla się także znaczącą rolę warunków klimatycznych w planowaniu i realizacji
obiektów inżynierskich. Rozwiązania konstrukcyjne muszą uwzględniać niekorzystne warunki klimatyczne
i polegają głównie na odpowiednim wzmocnieniu w przypadku filarów, systemów odwadniających o większej
wydajności oraz na zabezpieczeniu antykorozyjnym elementów metalowych. Czynniki, które należy
wziąć pod uwagę przy projektowaniu kształtu, wielkości i konfiguracji filarów mostowych, mogą być różnie
pogrupowane i przedstawione. Na podstawie tych badań można wyróżnić następujące kryteria projektowe:
stabilność, lokalizacja, obciążenie sejsmiczne, ciśnienie strumienia, estetyka, ryzyko kolizji.

pub/19_2_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kiraga, Marta, and Ananto Yusuf Wicaksono. "An overview of bridge pier construction solutions, including the Indonesian approach ." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 3-20.
APA Kiraga M. and Wicaksono A.Y. (2020). An overview of bridge pier construction solutions, including the Indonesian approach . Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 3-20
ISO 690 Kiraga, Marta, Wicaksono, Ananto Yusuf. An overview of bridge pier construction solutions, including the Indonesian approach . Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 3-20.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-3.html