SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (2) 2020 str. 21-29

Grzegorz Wrzesiński

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZAGROżENIA WYNIKAJąCE Z ZASTOSOWANIA NIEPRAWIDłOWEGO SYSTEMU ODWODNIENIA BUDYNKU Z WYKORZYSTANIEM BIM

słowa kluczowe: odwodnienie, drenaż, studnia, uszkodzenia budynku, woda gruntowa, BIM
abstrakt:

Artykuł dotyczy zagrożeń wynikających z niewłaściwego zastosowania metod zapobiegających podtapianiu wodą gruntową części podziemnych budynku na przykładzie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym. Po kilku latach użytkowania budynku w garażu podziemnym zaczęła pojawiać się woda gruntowa. Zastosowano zabezpieczenia mające ograniczyć dostawanie się wody do wnętrza obiektu, które okazały się nieskuteczne. Wykorzystanie w niewłaściwy sposób studni do obniżenia poziomu wody gruntowej wokół budynku doprowadziło do powstania znacznych zarysowań na ścianach zewnętrznych oraz płycie fundamentowej. W artykule wykorzystano building information modelling (BIM) w celu dostarczenia informacji o analizowanym budynku oraz przeanalizowania możliwych do wystąpienia zagrożeń wynikających ze stosowanych metod odwodnienia.

 

pub/19_2_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt2/19_2_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wrzesiński, Grzegorz. "Hazards resulting from improper building drainage system by the use of BIM ." Acta Sci.Pol. Architectura 19.2 (2020): 21-29.
APA Wrzesiński G. (2020). Hazards resulting from improper building drainage system by the use of BIM . Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (2), 21-29
ISO 690 Wrzesiński, Grzegorz. Hazards resulting from improper building drainage system by the use of BIM . Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.2: 21-29.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue2/abstract-21.html