SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Zeszyt 19 (2) 2020

Spis treści:

Zeszyt 19 (2) 2020 str. 3-20
Marta Kiraga, Ananto Yusuf Wicaksono
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych kształtu filarów mostowych z uwzględnieniem podejścia indonezyjskiego
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 21-29
Grzegorz Wrzesiński
Zagrożenia wynikające z zastosowania nieprawidłowego systemu odwodnienia budynku z wykorzystaniem BIM
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 31-39
, Grzegorz Kacprzak, , Seweryn Bodus
Automatyzacja przepływu cyfrowej informacji w projektowaniu geotechnicznym
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 41-50
Beata Gajewska, Marcin Gajewski
Wpływ rozkładu obciążenia ekwiwalentnego na zachowanie membrany modelującej zbrojenie warstwy transmisyjnej
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 51-58
Mykola Nagirniak
Płyty średniej grubości Hencky’ego–Bolle’a na podłożu sprężystym
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 59-66
Sławomir Labocha, Robert Czyż, Agnieszka Biernacka
Nośność na wyciąganie fundamentów słupów linii elektroenergetycznych 400 kV
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 67-81
Krzysztof Nepelski
Dobór parametrów modelu Cam-Clay dla podłoża lessowego na przykładzie analizy MES 3D budynku rozległego
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 83-91
Łukasz Kamil Mazur
Wybrane czynniki przyrodnicze kształtujące budownictwo mieszkaniowe we współczesnych miastach
 
Zeszyt 19 (2) 2020 str. 93-104
Gabriela Rutkowska
Popiół lotny z termicznego przekształcania osadów ściekowych jako dodatek do betonów zwykłych
 

Zanleziono 9 rekordów

Metadane zeszytu w formacie Pol-Index xml

Metadane zeszytu w formacie CrossRef DOI xml

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).