SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 93-102

Volodymyr Snitynskyy1, Ivan Kernytskyy2, Bohdan Diveyev3, Orest Horbay3, Petro Koruniak1, Ruslan Humenyuk1, Tetiana Kokhana1

1 Faculty of Mechanical and Power Engineering, Lviv National Agrarian University
2
Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3
Institute of Engineering Mechanics and Transport, Lviv Polytechnic National University

DZIAłANIE ORAZ OPTYMALNA KONSTRUKCJA DYNAMICZNEGO ABSORBERA DRGAń

słowa kluczowe: dynamiczny absorber drgań, układ amortyzacji drgań, pochłanianie drgań, optymalizacja, konstruowanie
abstrakt:

W artykule opisano działanie oraz optymalną konstrukcję dynamicznego absorbera drgań (DAD). W celu
zmaksymalizowania parametrów amortyzacji drgań układu sprężystego zaproponowano wydajne podejście
numeryczne wykorzystujące metodę teoretyczno-eksperymentalną. Rozpatrzono metody dekompozycji
i syntezy numerycznej z zastosowaniem schematów adaptacyjnych. Przedyskutowano wpływ DAD na parametry
sprężysto-tłumiące układu drgającego. Przeanalizowano działanie kompaktowego DAD. Jednym
z zadań tej pracy jest analiza identyfikacji parametrów DAD i struktury podstawowej. Do analizy przyjęto
model dynamiczny z jednym stopniem swobody, odpowiadający DAD działającemu na zasadzie particle
damping. Modelowanie dostarcza rezultatów adekwatnych do danych eksperymentalnych. Opracowano różne
konstrukcje DAD (jedno- i wielomasowe).

pub/19_1_93.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_93.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Snitynskyy, Volodymyr, et al. "Impact and particle vibration absorbers optimal design." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 93-102.
APA Snitynskyy, V. et al. (2020). Impact and particle vibration absorbers optimal design. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 93-102
ISO 690 Snitynskyy, Volodymyr, et al. Impact and particle vibration absorbers optimal design. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 93-102.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-93.html