SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 49-61

Simon Rabarijoely, Łukasz Stolc, Jacek Bąkowski

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

WYKORZYSTANIE METOD NUMERYCZNYCH DO PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI OPOROWEJ W GRUNTACH MINERALNYCH

słowa kluczowe: ściana oporowa, grunt spoisty, analiza numeryczna, MES
abstrakt:

Artykuł przedstawia obiekt inżynierski posadowiony na gruntach mineralnych. Pokazano w nim sposób projektowania
ścian szczelinowych oraz ich wykorzystania jako konstrukcji oporowej. Konstrukcja ta stanowiła
zabezpieczenie wykopu drogi ekspresowej S8 – Trasy Armii Krajowej w Warszawie. Celem artykułu jest
analiza stateczności obudowy głębokiego wykopu. Uwzględniając kolejne fazy realizacji inwestycji, oszacowano
przemieszczenia ściany szczelinowych metodą numeryczną za pomocą programu komputerowego
Plaxis. Wyniki obliczonych przemieszczeń pionowych i poziomych oraz wypiętrzenia dna wykopu pokazano
w postaci izolinii oraz poddano krytycznej dyskusji.

pub/19_1_49.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rabarijoely, Simon, et al. "The use of numerical methods to design a retaining wall structure on cohesive soils." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 49-61.
APA Rabarijoely, S. et al. (2020). The use of numerical methods to design a retaining wall structure on cohesive soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 49-61
ISO 690 Rabarijoely, Simon, Stolc, Łukasz, Bąkowski, Jacek. The use of numerical methods to design a retaining wall structure on cohesive soils. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 49-61.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-49.html