SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 43-48

Anatoliy Rokochynskiy, Vasyl Turcheniuk, Pavlo Volk, Nataliia Prykhodko, Nadiia Frolenkova

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

OSZCZęDZANIE ZASOBóW W SYSTEMACH NAWADNIANIA PóL RYżOWYCH W DOLINIE DUNAJU WYNIKAJąCE Z PONOWNEGO WYKORZYSTANIA WODY DRENAżOWEJ I śCIEKóW

słowa kluczowe: woda drenażowa, ścieki, system nawadniania pól ryżowych, ponowne użycie
abstrakt:

W artykule omówiono kwestie dotyczące ponownego wykorzystania wody drenażowej i ścieków z systemów
irygacyjnych na przykładzie systemów nawadniania pól ryżowych. Proponuje się schemat technologiczny,
który umożliwia zaoszczędzenie wody i energii w procesie nawadniania upraw ryżu. Obliczenia efektywności
ekonomicznej technologii cyrkulacji wody w systemach nawadniania pól ryżowych w dolinie Dunaju
przy rozcieńczeniu wody drenażowej i ścieków wodą słodką w 1 : 1 wykazały, że zysk netto wyniesie
26 266,5 UAH na 1 ha, a przy rozcieńczeniu w 1 : 2 – 26 161,5 UAH na 1 ha. Dodatkowy zysk netto wyniesie
odpowiednio 1337,8 i 1231,5 UAH na 1 ha. Najbardziej perspektywiczną techniką wykorzystania wody
drenażowej i ścieków w systemach nawadniania pól ryżowych jest ich ponowne użycie przy zastosowaniu
rozcieńczenia wodą słodką w 1 : 1 lub 1 : 2. Ten stosunek odpowiada większości wskaźników, dla których
dokonano oceny wody dostarczanej do nawadniania. Ponadto taki stosunek nie prowadzi do zwiększenia
zasolenia gleb.

pub/19_1_43.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_43.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Rokochynskiy, Anatoliy, et al. "Providing of resource saving in Danube rice irrigation systems based on reuse of drainage water and wastewater." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 43-48.
APA Rokochynskiy, A. et al. (2020). Providing of resource saving in Danube rice irrigation systems based on reuse of drainage water and wastewater. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 43-48
ISO 690 Rokochynskiy, Anatoliy, et al. Providing of resource saving in Danube rice irrigation systems based on reuse of drainage water and wastewater. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 43-48.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-43.html