SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 3-10

Wojciech Skórzewski

Faculty of Architecture, Poznan University of Technology

UKłAD URBANISTYCZNY A OSZCZęDNOść ENERGII

słowa kluczowe: urbanistyka, architektura energooszczędna, nasłonecznienie, układ budynków
abstrakt:

W dobie zmian klimatycznych jednym z najważniejszych wyzwań projektowania architektonicznego jest
ograniczenie zużycia energii w budynkach do celów ogrzewania i chłodzenia. Znaczącym składnikiem bilansu
energetycznego budynków są pasywne zyski słoneczne, których wielkość zależy między innymi od wzajemnego
położenia budynków. Artykuł omawia wstępne badania nad możliwościami osiągnięcia oszczędności
energii w budynkach na etapie projektowania urbanistycznego w polskich realiach prawnych i klimatycznych.
Badania obejmują analizę kilku wariantów układu budynków dla tej samej lokalizacji.

pub/19_1_3.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_3.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skórzewski, Wojciech. "Urban layout and energy savings." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 3-10.
APA Skórzewski W. (2020). Urban layout and energy savings. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 3-10
ISO 690 Skórzewski, Wojciech. Urban layout and energy savings. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 3-10.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-3.html