SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 21-30

Dorota Kula, Łukasz Wodzyński

Institute of Civil Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

PRZENOSZENIE FLUKTUACJI TERMICZNYCH PRZEZ PRZEGRODę BUDOWLANą UTWORZONą Z PERIODYCZNEGO KOMPOZYTU

słowa kluczowe: skuteczne przewodzenie ciepła, zjawisko efektu brzegowego, przegroda budowlana, średnia temperatura pola
abstrakt:

W pracy przedstawiono przykłady fluktuacji termicznych, które są intensywnie tłumione przez przegrodę
budowlaną utworzoną z jednokierunkowego periodycznego dwufazowego kompozytu. To intensywne tłumienie
dotyczy nie tylko tłumienia wykładniczego, do niedawna utożsamianego z tzw. zjawiskiem efektu
brzegowego, ale także tłumienia oscylacyjnego, które obok tłumienia wykładniczego najczęściej także towarzyszy
zjawisku efektu brzegowego. Rozważania ograniczono do parabolicznego równania przewodnictwa
cieplnego i jego równoważnego, ale można je łatwo przenieść na przykład do liniowej sprężystości liniowej
i do opisu innych zjawisk fizycznych występujących w kompozytach. Rozważania mogą znaleźć zastosowanie
przy projektowaniu pomieszczeń, które powinny szczególnie skutecznie chronić precyzyjne urządzenia
elektroniczne przed szkodliwym wpływem wahań zewnętrznych pól fizycznych.

pub/19_1_21.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_21.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kula, Dorota, and Łukasz Wodzyński. "Transfer of thermal fluctuations through the building partition formed by periodic composite material." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 21-30.
APA Kula D. and Wodzyński Ł. (2020). Transfer of thermal fluctuations through the building partition formed by periodic composite material. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 21-30
ISO 690 Kula, Dorota, Wodzyński, Łukasz. Transfer of thermal fluctuations through the building partition formed by periodic composite material. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 21-30.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-21.html