SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 111-118

Vasyl Korbutiak, Dmytro Stefanyshyn, Oleh Lahodniuk, Alina Lahodniuk

National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

ŁąCZONE PODEJśCIE DO ROZWIąZYWANIA ZAGADNIEń OCENY ZAGROżEń POWODZIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM DANYCH WODOWSKAZOWYCH I DANYCH PRZESTRZENNYCH

słowa kluczowe: przepływy wody, przekształcenia koryt rzek, wpływ antropogeniczny, dane hydrologiczne
abstrakt:

Badanie dotyczy połączonego podejścia do zwiększenia wiarygodności szacunków hydrologicznych na podstawie
serii danych hydrologicznych z wykorzystaniem danych przestrzennych. W szczególności rozważa
się zastosowanie różnych teoretycznych krzywych rozkładu prawdopodobieństwa lub sytuacji, które mogą
wystąpić na podgórskich odcinkach rzek (na przykład akumulacja aluwialna lub erozja koryta rzeki). Ze
względu na nieaktualne dane katastralne dotyczące koryt i zlewni uzasadniona jest konieczność zastosowania
teledetekcji. Dynamika zmian profili przekroju rzeki pozwala ocenić kierunek deformacji kanału – pogłębiania
i prostowania kanałów rzeki lub zwiększania ich wymiarów poprzecznych. Informacje te mogą uzupełnić
ocenę ochrony przeciwpowodziowej terytoriów.

pub/19_1_111.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Korbutiak, Vasyl, et al. "The combined approach to solving issues of the flood hazard assessment using water gauge records and spatial data." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 111-118.
APA Korbutiak, V. et al. (2020). The combined approach to solving issues of the flood hazard assessment using water gauge records and spatial data. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 111-118
ISO 690 Korbutiak, Vasyl, et al. The combined approach to solving issues of the flood hazard assessment using water gauge records and spatial data. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 111-118.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-111.html