SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 11-19

Eliza Maciejewska

Faculty of Civil Engineering, Warsaw University of Technology

REDEFINING CITIES IN VIEW OF CLIMATIC CHANGES „SPONGE CITY” – PRZYKłADY ROZWIąZAń W CHIńSKICH MIASTACH ZAGROżONYCH POWODZIą – WUHAN, CHANGDE I JINHUA

słowa kluczowe: retencja wody, zielona infrastruktura, „miasto-gąbka”, zagrożenie powodziowe, Chiny
abstrakt:

Artykuł porusza kwestię zielonej infrastruktury, która skutecznie pomaga zmniejszyć skutki powodzi i deficytu
wody w miastach. Przedstawiono przykłady dobrych praktyk wdrażanych w Chinach. Pod koniec
2014 r. rząd chiński zainicjował narodowy program „sponge city” („miasto-gąbka”). Koncepcja „sponge
city” opiera się na wdrożeniu w miastach zrównoważonej gospodarki wodnej naśladującej naturalne procesy
w cyklu hydrologicznym. Celem realizowania tej koncepcji jest przywrócenie zdolności do wchłaniania,
infiltracji, retencji i oczyszczania wody deszczowej w zurbanizowanych, wysoce „uszczelnionych” przestrzeniach.
W „miastach-gąbkach” zarządzanie ryzykiem powodziowym jest połączone z planowaniem przestrzennym
i ma odpowiednie ramy prawne. Dzięki kompleksowemu zarządzaniu ryzykiem powodziowym
można zwiększyć odporność miasta na ekstremalne sytuacje powodziowe poprzez zatrzymywanie, magazynowanie,
a następnie wykorzystanie wody deszczowej. Realizowane jest to za pomocą projektowanej zielonej
infrastruktury w postaci: zielonych dachów, chodników wykonanych z przepuszczalnych materiałów,
rigoli, stawów retencyjnych, kwartałów wodnych, deszczowych ogrodów, oraz poprzez tworzenie parków
wodnych.

pub/19_1_11.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_11.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Maciejewska, Eliza. "Redefining cities in view of climatic changes “sponge city” – examples of solutions in Chinese cities at risk of flooding – Wuhan, Changde and Jinhua." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 11-19.
APA Maciejewska E. (2020). Redefining cities in view of climatic changes “sponge city” – examples of solutions in Chinese cities at risk of flooding – Wuhan, Changde and Jinhua. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 11-19
ISO 690 Maciejewska, Eliza. Redefining cities in view of climatic changes “sponge city” – examples of solutions in Chinese cities at risk of flooding – Wuhan, Changde and Jinhua. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 11-19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-11.html