SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 19 (1) 2020 str. 103-109

Andrei Podvornyi

Institute of Building and Architecture, National University of Water and Environmental Engineering, Rivne

STATECZNOść ANIZOTROPOWYCH POWłOK CYLINDRYCZNYCH POD WPłYWEM SKRęCANIA W POłOżENIU PRZESTRZENNYM

słowa kluczowe: cylinder, stateczność, anizotropia, skręcanie, formowanie przestrzenne
abstrakt:

W przedstawionej pracy uzyskano nieskończony układ jednorodnych równań różniczkowych w rozkładzie
normalnym Cauchy’ego, aby rozwiązać problem stateczności anizotropowych warstwowych powłok cylindrycznych
pod wpływem oddziaływania zewnętrznego momentu skręcającego według relacji przestrzennych
przewidzianych w teorii sprężystości. Składowe stanu naprężenia, które są niezbędne do rozwiązania układu
równań, uzyskano w drodze analitycznej z użyciem uogólnionego prawa Hooke’a. Wyniki uzyskano dla cylindra
jednowarstwowego i porównano z wartościami obciążeń krytycznych obliczonymi z użyciem dobrze
znanej metody zaproponowanej przez Lekhnitskiego. Sugerowane podejście można zastosować na przykład
w celu rozwiązania problemu stateczności dwuwarstwowej cylindrycznej powłoki pod wpływem momentu
skręcającego, który jest określany poprzez obliczenie naprężenia ścinającego.

pub/19_1_103.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Podvornyi, Andrei. "The stability of anisotropic cylindrical shells under torsion in spatial position." Acta Sci.Pol. Architectura 19.1 (2020): 103-109.
APA Podvornyi A. (2020). The stability of anisotropic cylindrical shells under torsion in spatial position. Acta Sci.Pol. Architectura, 19 (1), 103-109
ISO 690 Podvornyi, Andrei. The stability of anisotropic cylindrical shells under torsion in spatial position. Acta Sci.Pol. Architectura, 2020, 19.1: 103-109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume19/issue1/abstract-103.html