SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 95-103

Piotr Fornalczyk

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA INNOWACYJNEGO CENTRUM NAUK ŻYWIENIOWYCH SGGW

słowa kluczowe: projekt, innowacja, nauka, żywienie
abstrakt:

Potrzeba usprawnienia i rozwoju bazy dydaktycznej i naukowej w zakresie nauk żywieniowych jest jednym
z priorytetów Unii Europejskiej i Polski. W artykule przedstawiono genezę powstania, podstawy formalnoprawne
oraz główne założenia funkcjonalno-przestrzenne oraz materiałowo-konstrukcyjne koncepcji architektonicznej
Innowacyjnego Centrum Nauk Żywieniowych SGGW, które wpisuje się w trendy rozwojowe
tej dziedziny na świecie.

pub/18_4_95.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Fornalczyk, Piotr. "Functional and spatial architectural concept of the Innovative Centre for Nutritional Sciences of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 95-103.
APA Fornalczyk P. (2019). Functional and spatial architectural concept of the Innovative Centre for Nutritional Sciences of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 95-103
ISO 690 Fornalczyk, Piotr. Functional and spatial architectural concept of the Innovative Centre for Nutritional Sciences of the Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 95-103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-95.html