SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 83-93

Krzysztof Wiśniewski, Joanna Witkowska-Dobrev, Marek Dohojda

Instytut Inżynierii Lądowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

OCHRONA BETONU ZWYKłEGO PRZED AGRESYWNYM śRODOWISKIEM W BUDOWNICTWIE ROLNICZYM

słowa kluczowe: preparaty powłokowe, ochrona powierzchniowa, impregnacja, chemoodporna ochrona betonu
abstrakt:

Celem artykułu jest ocena skuteczności preparatów powłokowych stosowanych do ochrony betonu w wyniku
oddziaływania środowiska agresywnego. W pracy zawarto zagadnienia procesu korozji i chemoodporności
betonu oraz realną użyteczność rozpatrywania powyższej kwestii. Przedstawiono proces badawczy, który
został zastosowany w celu wykazania skuteczności wybranych preparatów. Opisane zostały również stosowane
komponenty oraz procedury badawcze. Uzyskane wyniki zostały przeanalizowane w celu wykazania
wpływu zastosowanych preparatów na poprawę chemoodporności betonu.

pub/18_4_83.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wiśniewski, Krzysztof, et al. "Protection of ordinary concrete against aggressive chemical environment in agricultural construction." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 83-93.
APA Wiśniewski, K. et al. (2019). Protection of ordinary concrete against aggressive chemical environment in agricultural construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 83-93
ISO 690 Wiśniewski, Krzysztof, Witkowska-Dobrev, Joanna, Dohojda, Marek. Protection of ordinary concrete against aggressive chemical environment in agricultural construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 83-93.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-83.html