SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 73-81

Mariusz Żółtowski, Katarzyna Jeleniewicz

1Laboratory – the Water Centre,
2
Institute of Civil Engineering Warsaw University of Life Sciences – SGGW

DRGANIOWE SYMPTOMY W BADANIU STANU DESTRUKCJI

słowa kluczowe: analiza modalna, częstotliwość drgań naturalnych, wykres stabilizacji, drgania strukturalne
abstrakt:

Obiekty budowlane podlegają dużym obciążeniom dynamicznym, wyraźnie odzwierciedlonym w generowanych
procesach drgań. Drgania mogą wpływać na stan użytkowalności konstrukcji, obniżając komfort
osób tam pracujących, a także mogą spowodować osiągnięcie poziomu niebezpiecznego dla stabilności konstrukcji.
Oceniając konieczność poprawy metod ocen destrukcji konstrukcji budowlanych dla celów oceny
stanu, a także współczynników bezpieczeństwa dla budowli, autorzy niniejszej pracy podjęli próbę zbadania
procesu niszczenia wybranego obiektu z cegły, stosując metodę eksperymentalnej analizy modalnej.

pub/18_4_73.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_73.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Żółtowski, Mariusz, and Katarzyna Jeleniewicz. "Vibrations symptoms in state destruction of building construction." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 73-81.
APA Żółtowski M. and Jeleniewicz K. (2019). Vibrations symptoms in state destruction of building construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 73-81
ISO 690 Żółtowski, Mariusz, Jeleniewicz, Katarzyna. Vibrations symptoms in state destruction of building construction. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 73-81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-73.html