SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

Issue 18 (4) 2019 str. 51-60

Katarzyna Krzykawska

Institute of Environmental Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

PółWYSPOWE SKłADOWISKO ODPADóW JAKO EKSPERYMENTALNE WYKORZYSTANIE PRZESTRZENI. STUDIUM PRZYPADKU ALBANY BULB

słowa kluczowe: składowisko odpadów, oddolne ruchy społeczne, rewitalizacja, przestrzeń kształtowana przez użytkownika, alternatywne parki
abstrakt:

Artykuł stanowi studium przypadku byłego składowiska śmieci w Albany Bulb w San Francisco Bay Area
w północnej Kalifornii. Badany teren jest przykładem zagospodarowania „zamrożonych rezerw” terenu
zdegradowanego, zainicjowanego poprzez oddolne działania lokalnej społeczności. Obecne zagospodarowanie
przestrzenne tego obszaru łączy cechy zagospodarowania instytucjonalnego nadzorowanego przez
McLaughlin Eastshore State Park oraz cechy spontanicznego „półdzikiego” użytkowania przez okolicznych
mieszkańców, często zrzeszonych w grupy zainteresowań. Obszar ten jest eksperymentalnym placem zabaw
dla dorosłych. Jego popularność dowodzi popytu na alternatywne parki miejskie, w których to użytkownik
jest współtwórcą i wykonawcą modeli zagospodarowania. Artykuł odnosi się również do kampanii the Center
for City Park Excellence w San Francisco na rzecz przekształcania składowisk śmieci w parki rekreacyjne
i tworzonych przez organizację regulacji, które pomogą w efektywnym wykorzystywaniu potencjału gromadzonych
odpadów.

pub/18_4_51.pdf Full text available in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt4/18_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Krzykawska, Katarzyna. "A landfill peninsula as an experimental use space. A case study of Albany Bulb." Acta Sci.Pol. Architectura 18.4 (2019): 51-60.
APA Krzykawska K. (2019). A landfill peninsula as an experimental use space. A case study of Albany Bulb. Acta Sci.Pol. Architectura, 18 (4), 51-60
ISO 690 Krzykawska, Katarzyna. A landfill peninsula as an experimental use space. A case study of Albany Bulb. Acta Sci.Pol. Architectura, 2019, 18.4: 51-60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.architectura.actapol.net/volume18/issue4/abstract-51.html